Vanliga frågor

JyckenLycce Hundfoto

Intresset för hundars medverkan inom skola/vård/omsorg växer snabbt och i takt med ökad psykisk ohälsa växer också behoven för alternativa stödinsatser. Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar – eller utbildar dig för att arbeta – med människor och i detta yrke vill integrera hundar som en resurs. Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna om upplägg, innehåll och ansökan. Ifall du inte finner svar på din fråga här, är du varmt välkommen att ta kontakt via info@resurshund.se

Mer information om konceptet och vår värdegrund finner du här

 

Vad gäller för den hund jag väljer att delta med? Genomgår den någon form av lämplighetsprov, test eller certifiering?

Under utbildningens gång behöver du ha tillgång till en hund som du kan träna med regelbundet. Träningen kommer individanpassas och hundens ålder eller förkunskaper är utan betydelse. Vid utbildningar med fysiska träffar är det en förutsättning att du kan ha med dig hunden dit. Det innebär  att den behöver vara vaccinerad, fri från smittsamma åkommor, samt att hundens ägare (om det inte är du själv) ger sitt godkännande för att hunden vistas i undervisningsmiljön. Under träffdagarna varvas föreläsningar och diskussioner med praktiska aktiviteter där hundarna medverkar.

Den hund du deltar med behöver inte vara tänkt att integreras i framtida yrkesverksamhet, utan kan istället ses som en viktig statist i den del av utbildningen som praktiskt berör träning och relation människa-hund. Utbildningen hos oss innefattar alltså inte något test, certifiering eller diplomering av hundar. Istället har vi ett upplägg som bygger på att du som hundförare ska få den kompetens som krävs för att välja och förbereda hundar för medverkan i olika sammanhang. Bland annat kommer din utbildning i teori och praktik att behandla Socialstyrelsens riktlinjer för användning av hundar inom vård och omsorg. En närmare beskrivning av den värdegrund som utbildningen vilar på finner du här

I den praktiska träningen ryms en tränarutbildning i Nose work, som dels utvecklar dina färdigheter som hundtränare och dels kommer kopplas till hundassisterad pedagogik.

 

Vad kan utbildningen leda till? 

  • Kompetens att integrera hundar som resurs inom din nuvarande yrkesprofession inom skola/vård/omsorg.
  • Utveckla egen hundassisterad verksamhet inom ditt intresseområde. (Vid behov rekommenderas kompletterande studier i entreprenörskap.)
  • Meriterande om du vill arbeta som personlig assistent, boendestödjare, kontaktperson eller avlösare för personer där hunden är en viktig del i vardagen.
  • Meriterande om du vill söka arbete inom området djur som hälsofrämjanderesurs, exempelvis på hunddagis med dubbelsyfte.
  • God grund för vidare arbete med Sociala tjänstehundar.

 

Hur går utbildningen till?

Kommunikationen med lärare och studiekamrater sker i huvudsak via en lärplattform och du behöver därför ha tillgång till dator med internetuppkoppling. Till varje kurs hör obligatorisk litteratur som du själv bekostar.

De tre kurser som utgör stommen i utbildningen är Pedagogik, Mental träning & Träning av hund. Dessa examineras genom olika temauppgifter som berör hur hundar kan fungera som resurs i livslångt lärande och personlig utveckling.

Det upplägg som drivs i kommunal regi går på halvfart och på semidistans, vilket innebär att den både är nätbaserad, samt innehåller 3 obligatoriska träffdagar på Munkagård, utanför Varberg.

 

Om min hemkommun avslår min ansökan – finns det då andra alternativ för att delta i utbildningen?

2022 erbjuder vi möjlighet att söka utbildningen som privatperson, företagare eller genom din arbetsgivare. Läs mer här

 

Hur  gör jag för att söka utbildningen i kommunal regi

Du som tillhör Varbergs Kommun går in på vuxenutbildningen.varberg.se. Du ansöker till utbildningen genom webbansökan, länken hittar du på Vuxenutbildningens hemsida.

Om du är folkbokförd i en annan kommun än Varberg ska ansökan göras via  Vuxenutbildningen i den egna hemkommunen. På vuxenutbildningen.varberg.se finns en ansökningsblankett du kan använda. Om du vill ta personlig kontakt med din hemkommun finns här en PDF-fil med information till beslutsfattaren.

 

Kan jag söka i både privat och kommunal regi?

Du kan välja att lämna in din ansökan båda vägarna. Om du blir antagen i kommunal regi och tackar ja till din plats, så har du rätt att återta din anmälan till privat regi (som annars är bindande).

 

Mer information om konceptet och vår värdegrund finner du här

Klicka på bilden för mer info om boken och/eller beställning