Lydnad är min huvudgren sedan 25 år tillbaka och jag coachar gärna även inom brukslydnad (alla klasser). Sedan 2021 tävlar jag också Heelwork to music där jag och min hund Pingu har fått äran att vara förstareserver i landslaget inför VM 2023.

Jag brinner för att hjälpa ekipage att hitta ”sin grej” på tävlingsplanen. Inte sällan handlar det om att stärka styrkor istället för att fastna i svagheter, så att man får chans att komma ut på tävlingsbanan och uppleva spännande tävlingsäventyr tillsammans med sin bästa vän.

Foto: Lotta Hägglund

Starka tillsammans

Denna kurs riktar sig till dig som vill arbeta med tävlingspsykologi i praktiken, med fokus på att såväl du som din hund ska ha goda förutsättningar att prestera och må bra samtidigt!

Innehållet bygger på boken ”Starka tillsammans – i träning, tävling och tanke”. Innan kursen är det viktigt att du avsätter tid för att läsa boken och göra en del uppgifter. Dessa kommer sedan ligga till grund för vidare reflektioner kring den praktiska träning som vi genomför under kursdagarna.

Förkunskaper: Du som förare ska ha tävlat i lydnad eller bruks eller på annat sätt vara väl  insatt i tävlingens upplägg. Den hund du deltar med i kursen behöver inte ha tävlat, men för att kursupplägget ska bli meningsfullt är det viktigt att ni är igång med målinriktad träning med sikte på tävling.   I den praktiska träningen kommer vi arbeta med trivsel, motivation och koncentration under tävlingsmässiga program (uppvärmning + moment + transporter)  och ni behöver då ha några moment/övningar som ni kan ”använda” och vidareutveckla i denna träning. En del av kurstiden kommer också användas för reflektioner och diskussioner utifrån boken.  (Om du är osäker på om kursen passar dig och din hund så skicka ett mail till jenny@lyckagard.se så tittar vi på det tillsammans!)

 

YES-lydnad

Yes-lydnadskursen är i huvudsak praktiskt inriktad och träningen läggs upp mot målsättningen att hunden verkligen ska gilla de uppgifter den får på lydnadsplanen. Ju mer hunden gillar uppgiften och ser allt som en rolig lek – desto enklare blir det att hantera de fel som uppstår, samt att bygga den uthållighet som krävs för förväntan genom hela tävlingsprogrammet.

Denna kurs passar för hundtränare som vill tävla mycket och som vill hitta ett långsiktigt och hållbart system för träningen. Såväl du som är mitt i tävlingskarriären, liksom du som är i startgroparna med en ny hund (valp eller vuxen) är varmt välkommen – den praktiska träningen individanpassas utifrån dina förkunskaper och önskemål!

 

Uthållighet med YES-känsla!

Denna dag riktar sig till dig  som tidigare deltagit i en kursdag med YES-tema, eller på något av de senaste årens sommarläger.  Vi kommer  arbeta specifikt med uthållighet och det som sker mellan momenten, med målet att tävlingssituationen ska kännas mer lättsam och harmonisk för såväl dig som din hund. Teoretiskt går vi igenom lite olika alternativ för hur vi kan hantera tiden mellan momenten och praktiskt får du chans att testa och träna detta under tävlingsmässiga former.

 

Temadag i Externbelöning

Denna kurs riktar sig till dig som söker efter ett alternativt belöningssystem för dig och din hund. Externa belöningar har många olika användningsområden – dels kan de komma till nytta i specifik detaljträning inom olika moment, men det är framförallt ett användbart system för  att hitta rätt träningsläge och längre koncentration tillsammans med sin hund. Konceptet passar extra bra för hundar som kräver en bra löneförhandling innan de kavlar upp ärmarna, men kan också vara en lösning för hundar som får mycket ljud i träningen.

Såväl du som är igång med ditt tävlande, liksom du som är i startgroparna med en ny träningskamrat är varmt välkommen. Det enda som krävs är att du har en belöning som din hund är intresserad av – antingen något ätbart, eller en leksak. De exempel som ges under kursen kommer främst vara kopplade till lydnad/brukslydnad, men eftersom vi arbetar med själva träningsläget mer än specifika moment så är även du som tränar inom andra grenar välkommen att delta.

Ur innehållet:

 • introduktion av externbelöning
 • externbelöning för uthållighetsträning
 • användning av exetern belöning inom specifika moment (utifrån deltagarnas önskemål. Observera att träningsytan är begränsad om vi väljer att vara inomhus!)
 • knep och rutiner för att få extern belöning att hålla lika bra på tävling som på träning

 

Temadag i fritt följ

Denna kursdag passar både för dig som håller på att bygga upp ett fritt följ tillsammans med din hund, liksom dig som vill lära dig att gilla det fria följ ni har – och få fram ert bästa när det verkligen gäller.
Fokus ligger på att få till en trivsam och fungerande helhet inför tävlingssituationen. Tekniska detaljer filas på utifrån önskemål och ambitionsnivå. För att var och en ska få ut så mycket effektiv träningstid som möjligt kommer vi jobba både enskilt och par- eller gruppvis.

Ur innehållet:

 • Uppvärmning för att hitta rätt känsla från start
 • Ingång på plan och uppställning
 • Välja och bibehålla position
 • Halter, svängar, stegförflyttningar och vändningar
 • Tempoväxlingar
 • Bakåt marsch
 • Energinivå och uthållighet
 • Förarens kroppsspråk – hjälper och stjälper
 • Kommenderingsträning
 • Hitta din egen ambitionsnivå
  …och kanske ett och annat tjuvknep 😉

 

Temadag i momentträning, lydnadsklass 1 & 2

– med fokus på YES-känsla när det verkligen gäller!

Denna kurs riktar sig till dig som tränar och tävlar i lydnadsklass 1 eller 2. Vi inleder med presentation och ett kortare teoripass utifrån min idé att skapa YES-känsla i varje enskild momentdel . Gruppmomenten tränas gemensamt i ett par omgångar och resterande kurstid fördelas på två pass per person, med fokus på de moment som var och en önskar. Innan kursen får du möjlighet att lämna önskemål på två moment som du vill fokusera i din egen träning under kursdagen och jag försöker utifrån detta skapa en turordning som ger en röd tråd i upplägget.

I anslutning till respektive pass kommer vi prata lite kort om hur vi kan skapa bästa möjliga förutsättningar för att sätta just det momentet på första försöket, när det verkligen gäller.

 

Tävla med glädje

En kurs  där teori och praktik varvas kring träningsupplägg för såväl detaljer som uthållighet, samt förberedelser för att trivas på tävlingsplan. Vi kommer på olika sätt arbeta med att avdramatisera tävlingssituationen, samtidigt som vi bygger upp förmågan att prestera tillsammans  när det verkligen gäller. Bland annat kommer du få utveckla dina back-up-planer genom utmaningen ”Rädda femman”. Upplägget riktar sig särskilt till hundförare som är relativt nya i sporten och känner igen sig i uttalandet  ”det funkar inte på tävling”. Vid sidan om träningstekniska strategier inom belöningsutveckling och uthållighetsträning ges även ett och annat fuskknep 🙂

 

Bokning

Merparten av mina kurser äger rum i Halland och du hittar lediga kursplatser här

Några gånger per år håller jag kurser och föreläsningar på uppdrag av klubbar, kennlar eller andra hundföretagare. Mer info om detta här

Årligen arrangeras ett antal Sommarläger med inriktning tävlingslydnad/brukslydnad och Heelwork to music För mer info, klicka här

Jag tar också emot ekipage för privat träning. Mer info om pris och upplägg finner du här