Bokningsvillkor

På denna sida finner du följande:

  • Tillägg i bokningsvillkoren med anledning av Covid19 
  • Bokningsvillkor för kursplats och privat träning
  • Bokningsvillkor för externa uppdragsgivare

Tillägg i bokningsvillkoren med anledning av Covid-19 (gäller f.o.m. 2021-11-30)

Under rådande omständigheter, där vaccinering mot Covid19 är frivillig, väljer Lyckagård AB att inte medverka i  uppdelning av ”vi och dom” . Som kund hos oss kommer du därför inte få frågan om du är vaccinerad.  I de fall vi ändå har fått information om en kunds vaccinationsstatus så kommer denna information inte lämnas vidare till tredje part. (Enligt Folkhälsomyndigheten  sekretessbeläggs vaccinationerna till den grad att de inte ens finns dokumenterade i den vanliga läkarjournalen. Vi kommer därför inte besvara frågan ”är alla i den här gruppen vaccinerade”).Av omtanke om personer i riskgrupp vill vi undvika alla smittsamma sjukdomar. Vi har därför samma regler för alla människor och för alla smittsamma åkommor:
– Du som inte misstänker att du bär på smittsam sjukdom är välkommen att delta i vår verksamhet.– Träningar och kurser hålls alltid i sådan miljö där det finns bra möjligheter för god handhygien och utrymme för att hålla avstånd.– Var och en väljer själv om munskydd eller handskar ska användas och tar då själv med sig detta. Om du vill vara säker på att andra håller minst 2 meters avstånd till dig kan du be kursledare och övriga deltagare att sitta ner under din träning. Då styr du själv hur nära du kommer andra.– Den som vill vara extra försiktig får gärna ha med sig eget träningsmaterial och själv placera ut detta på banan. – Om du deltar i heldagskurser och vill slippa dela kök med andra, kan du välja att ha med dig kall lunch och egna bestick. Lunchrasterna är 45-60 min långa vilket gör att alla inte behöver äta samtidigt utan känner du att det är för trångt kan du t.ex. rasta hund först och äta sedan. Du kan också välja att ha med dig eget fika.– Vid kurser som äger rum på Lyckagård är maxantalet deltagare 6 st. I undantagsfall kan någon anhörig medfölja.
– Deltagarna i vår kursverksamhet kan komma från hela landet och det händer även att vi har deltagare från våra grannländer.
– Vid sjukdom hos människa eller hund som är inbokad på kurs gäller ordinarie bokningsvillkor där 80% av avgiften kan återfås ända fram till kursdagen.– Privatträningar kan i regel avbokas med kort varsel, utan avgift (vid väldigt sen avbokning kan du ev få betala hallhyran). Sker avbokning vid flera tillfällen utan veterinär- eller läkarintyg så kan man hamna lite längre bak i bokningskön.
Vi hoppas du känner dig trygg med vårt upplägg. I annat fall är du varmt välkommen längre fram när vi tagit oss igenom detta. Se även ordinarie bokningsvillkor nedan:

 

Bokningsvillkor för privat träning/enskild kursplats

Anmälan till ett specifikt kursdatum eller en specifik träningstid är bindande. Vid återbud till följd av skada/sjukdom återfås/avskrivs 80% av kursavgiften förutsatt att återbudet lämnas före kursstart, samt att giltigt läkar- eller veterinärintyg kan uppvisas. (Ev bokningsavgift återbetalas inte oavsett skäl, då den täcker administrativa kostnader.) Om jag som arrangör tvingas ställa in en planerad kurs eller träning återbetalas/avskrivs aktuell avgift i sin helhet. Detsamma gäller om jag av oförutsedda skäl behöver ändra kursdatum – du som kund har då full rätt att tacka nej till din plats och även eventuell bokningskostnad återfås/avskrivs.

PM skickas till din mail och sista betalningsdag ligger i regel 14 dagar före kursstart. (Tänk på att även kolla skräpposten i din mail, då det är lätt hänt att utskick från oss företagare landar där.) Privat träning faktureras i efterhand, med 10 dagars betalningsvillkor.

Intresseanmälan samt anmälan till eventuell reservplats är inte bindande. Om en plats blir ledig när du står på tur, så kontaktar jag dig och du kan då välja om du vill göra en bindande anmälan eller inte.

Enligt lagen om strikt hundägaransvar är du som ägare ytterst ansvarig för vilka situationer du försätter din hund i. Det är därför viktigt att du avstår från övningar och sammanhang där du tror att din hund kan åsamka skada för sig själv eller andra.

Om du deltar i kurs för mig som genomförs i regi av en klubb, kennel eller ett företag, så är det arrangörens  bokningsvillkor som gäller.

 

Bokningsvillkor för externa uppdragsgivare (f.o.m. 2021-11-30)

Om inget annat avtalas i anslutning till bokning gäller följande:

Vid avbokning senast 60 dagar före bokat datum återfås/avskrivs 90% av kostnaden. Resterande 10% utgör bokningskostnad och debiteras oavsett avbokningsskäl. Detsamma gäller senare avbokningar, förutsatt att avbokningen beror på skada/sjukdom som gör att aktiviteten inte kan genomföras. Läkarintyg som styrker detta ska kunna uppvisas. Eventuella utlägg som jag gjort inför er bokning och som inte är återbetalningsbara (tex boende eller resebiljetter) debiteras utöver bokningskostnaden. Jag försöker i den mån det är möjligt att välja avbokningsbara alternativ. Skulle jag själv behöva avboka pga sjukdom eller annan oförutsedd händelse behöver du som arrangör självklart inte stå för mina utlägg.

Resekostnaden 18.5:-/mil avser kursplatser inom 90 minuters restid, enkel väg, från Slöinge. Ersättning för längre resor meddelas i offert. På samtliga priser tillkommer moms 25%.

Tillägg till bokningsvillkor för externa uppdragsgivare med anledning av Covid19 

Lyckagård AB medverkar inte i utbildningar där deltagarna uppmanas redogöra för vaccinationer eller medicinsk status. Istället bidrar vi gärna till möjlighet att hålla avstånd och ni som arrangörer säkrar  möjligheterna för god handhygien. Eftersom kommunikationen är en så stor del i arbetet är det inte möjligt att genomföra det i munskydd (självklart valbart för övriga).

Villkoren kring bokningsavgiften gäller även vid restriktioner pga Covid19. Självklart försöker vi i första hand lösa nya datum eller upplägg i de fall där det är möjligt.