Bokningsvillkor

På denna sida finner du följande:

  • Bokningsvillkor för kursplats och privat träning
  • Bokningsvillkor för externa uppdragsgivare

Bokningsvillkor för privat träning/enskild kursplats

Anmälan till ett specifikt kursdatum eller en specifik träningstid är bindande. Vid återbud till följd av skada/sjukdom återfås/avskrivs 80% av kursavgiften förutsatt att återbudet lämnas före kursstart, samt att giltigt läkar- eller veterinärintyg kan uppvisas. (Ev bokningsavgift återbetalas inte oavsett skäl, då den täcker administrativa kostnader.)

I enlighet med distansavtalslagen har du ångerrätt inom 14 dagar från det att din bokning genomförts.


Om jag som arrangör tvingas ställa in en planerad kurs eller träning återbetalas/avskrivs aktuell avgift i sin helhet. Detsamma gäller om jag av oförutsedda skäl behöver ändra kursdatum – du som kund har då full rätt att tacka nej till din plats och även eventuell bokningskostnad återfås/avskrivs.

PM skickas till din mail och sista betalningsdag ligger i regel 5-14 dagar före kursstart. (Tänk på att även kolla skräpposten i din mail, då det är lätt hänt att utskick från oss företagare landar där.) Privat träning faktureras i efterhand, med 10 dagars betalningsvillkor.

Intresseanmälan samt anmälan till eventuell reservplats är inte bindande. Om en plats blir ledig när du står på tur, så kontaktar jag dig och du kan då välja om du vill göra en bindande anmälan eller inte.

Enligt lagen om strikt hundägaransvar är du som ägare ytterst ansvarig för vilka situationer du försätter din hund i. Det är därför viktigt att du avstår från övningar och sammanhang där du tror att din hund kan åsamka skada för sig själv eller andra.

Om du deltar i kurs för mig som genomförs i regi av en klubb, kennel eller ett företag, så är det arrangörens  bokningsvillkor och försäkringar som gäller.

 

Bokningsvillkor för externa uppdragsgivare (f.o.m. 2021-11-30)

Om inget annat avtalas i anslutning till bokning gäller följande:

Vid avbokning senast 60 dagar före bokat datum återfås/avskrivs 90% av kostnaden. Resterande 10% utgör bokningskostnad och debiteras oavsett avbokningsskäl. Detsamma gäller senare avbokningar, förutsatt att avbokningen beror på skada/sjukdom hos arrangören som gör att aktiviteten inte kan genomföras. Läkarintyg som styrker detta ska kunna uppvisas. Eventuella utlägg som jag gjort inför er bokning och som inte är återbetalningsbara (tex boende eller resebiljetter) debiteras utöver bokningskostnaden. Jag försöker i den mån det är möjligt att välja avbokningsbara alternativ. Skulle jag själv behöva avboka pga sjukdom eller annan oförutsedd händelse behöver du som arrangör självklart inte stå för mina utlägg.

Resekostnaden 30:-/mil avser kursplatser inom 90 minuters restid, enkel väg, från Slöinge. Kostnad för längre resor meddelas i offert. På samtliga priser tillkommer moms 25%.