Bokningsvillkor

TILLÄGG 29/5 med anledning av att FHM:s besked om inrikesresor skjutits fram till nästa vecka

  • Tidigare har 30/5 angivits som sista dag för att avboka lägerplats pga reserestriktioner. Nytt datum är nu 5/6.

 

Tillägg 20/5 med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för resor inom landet:

  • Beslutet kring deltagande med tillhörande resa är upp till respektive person. Du som kommer hit på kurs eller läger får därför räkna med att övriga deltagare kan komma från olika delar av landet. (Även utifrån angivna rekommendationer så kan det skilja fyra timmar mellan två deltagares bostadsorter.) När det gäller hur reglerna ska tolkas och undantag som kan göras så hänvisar Folkhälsomyndigheten till var och ens eget omdöme. Från företagets sida ser vi ingen anledning att göra annorlunda. Dels kan resande/turistande genomföras på väldigt olika sätt och dels utgår inte alla från sin bostadsort utan en del deltar på läger i anslutning till annan resa eller sommarvistelse.
  • För den som är långväga och känner sig tveksam till sitt deltagande på sommarläger, så undersöker jag gärna möjligheten att byta lägerplatser i juni/juli mot platser i augusti. Vid tillräckligt intresse kan även ersättningsläger i september lösas.  (Nuvarande rekommendationer gäller fram till och med 15/7. Vad som händer därefter vet vi inte.)
  • Om du på grund av reserekommendationen önskar avboka din plats så har du fram till och med 30/5 möjlighet att göra detta enligt samma villkor som om du eller din hund skulle blivit sjuk (se ord.villkor).  Du som redan anmält dig till läger har idag, 20/5, fått mail med information om detta.
  • Vid sommarens läger och kurser kommer vi självklart vara utomhus i största möjliga mån och har goda förutsättningar att hålla avstånd till varandra. Vid dåligt väder finns ett 75 kvm stort träningsrum att tillgå. Här finns också bra möjligheter för att hålla god handhygien.
  • Du som önskar byta lägerdatum eller vill avboka din plats enligt de villkor som anges ovan behöver kontakta mig  senast 30/5 via jenny@lyckagard.se

Tillägg 13/3 2020 med anledning av Covid19:

Från och med idag (13/3 2020) och tills annat anges gäller inte det krav på läkarintyg för privatpersoner som beskrivs i villkoren nedan. Mer om detta beslut finns att läsa här

 

Bokningsvillkor för privatpersoner

Anmälan till ett specifikt kursdatum eller en specifik träningstid är bindande. Vid återbud till följd av skada/sjukdom återfås/avskrivs 80% av kursavgiften förutsatt att återbudet lämnas före kursstart, samt att giltigt läkar- eller veterinärintyg kan uppvisas. (Resterande del återbetalas inte oavsett skäl, då den täcker administrativa kostnader.)

Sista betalningsdatum inför kurser meddelas i PM som skickas till din mail och ligger i regel 1-2 veckor före kursstart. (Tänk på att även kolla skräpposten i din mail, då det är lätt hänt att utskick från oss företagare landar där.)

Intresseanmälan samt anmälan till eventuell reservplats är inte bindande. Om en plats blir ledig när du står på tur, så kontaktar jag dig och du kan då välja om du vill göra en bindande anmälan eller inte.

Enligt lagen om strikt hundägaransvar är du som ägare ytterst ansvarig för vilka situationer du försätter din hund i. Det är därför viktigt att du avstår från övningar och sammanhang där du tror att din hund kan åsamka skada för sig själv eller andra.

Om du deltar i kurs för mig som genomförs i regi av en klubb, kennel eller ett företag, så är det arrangörens egna avbokningsvillkor som gäller.

 

Bokningsvillkor för företag, föreningar och andra externa uppdragsgivare

Om inget annat avtalas i anslutning till bokning gäller följande:

Vid avbokning senast 30 dagar före bokat datum återfås/avskrivs 90% av kostnaden. Resterande 10% utgör bokningskostnad och debiteras oavsett avbokningsskäl. Detsamma gäller senare avbokningar, förutsatt att avbokningen beror på skada/sjukdom som gör att aktiviteten inte kan genomföras. Läkarintyg som styrker detta ska kunna uppvisas. Eventuella utlägg som jag gjort inför er bokning och som inte är återbetalningsbara (tex boende eller resebiljetter) debiteras utöver bokningskostnaden. Jag försöker i den mån det är möjligt att välja avbokningsbara alternativ. Skulle jag själv behöva avboka pga sjukdom eller annan oförutsedd händelse behöver du som arrangör självklart inte stå för mina utlägg.

Resekostnaden 18.5:-/mil avser kursplatser inom 90 minuters restid, enkel väg, från Slöinge. Vid längre restid tillkommer  380:-/extra restimme, samt 900:-/övernattning. På samtliga priser tillkommer moms 25%.

(Villkor f.o.m. 2019-09-01).