Mental styrketräning för hundsportare

– en kurs som påverkar på djupet!

Den här kursen riktar sig till dig som tidigare nosat på mental träning – till
exempel genom föreläsningar, böcker eller poddar – och nu vill undersöka vilka djupare
förändringar du kan uppnå genom att under några månader praktisera regelbunden mental
träning. Programmet vi använder är  skapat av Lars-Eric Uneståhl som tagit begreppet mental träning till Sverige. Det är alltså noggrant utarbetat och väl beprövat.

Pingu och jag inför vår start på Nordiska 2023, där vi genomförde en av vårt livs bästa tävlingsrundor. Det träningsprogram du kommer genomföra under kursen utgjorde en viktig del av mina förberedelser!

Parallellt med den praktiska träningen kommer du arbeta med reflektionsuppgifter kopplade till hundträning och tävling.  Inom dessa uppgifter berörs bland annat dessa områden:

– självbild (inklusive självmedkänsla och självledarskap)
– målbild
– nervositet och prestationsångest
– koncentration
– tankekontroll

Du kommer även få en del praktiska övningar att genomföra tillsammans med din hund, varav några passar särskilt bra i tävlingssituationen.

Merparten av kursens innehåll kommer alltså relateras till rollen som hundtränare och tävlingsförare, men de verktyg och strategier som presenteras och utforskas har även bärighet att påverka inom andra områden i livet, såsom yrkesroller, relationer till vänner och familj – och inte minst relationen till dig själv.

Upplägg: För att kunna genomföra samtliga moment i kursen behöver du avsätta ca 1-1,5 h per vecka.  Du kommer regelbundet arbeta med olika övningar – dels praktisk mental träning och dels reflektionsuppgifter med skriftliga inlämningar där du får kontinuerlig feedback.

Kursledare: Britt Bengtsson & Jenny Wibäck

Jag är mycket tacksam över möjligheten att leda denna kurs tillsammans med härliga Britt Bengtsson. Vi är sedan tidigare kollegor inom vårt arbete med utbildningen för Resurshundförare och det Britt inte vet om mental träning är inte värt att notera. Britt har också en enorm erfarenhetsbank och mycket god förmåga att möta människor precis där de är.

”Intresset för mental träning väcktes och utforskades på 70-talet som volleybollspelare på elitnivå, och kom även till användning i tränar- och ledarroller.
Som motorikpedagog inom elevhälsa samt yoga-,mindfulness- och andningsinstruktör har den mentala styrketräningen en given plats. Som Resurshundförare likaså!”
– Britt Bengtsson

 

Angående kursavgiften:

Inför kursstart betalar du minst halva kursavgiften (2000:-) och införskaffar själv träningsprogrammet á ca 300:- (med reservation för prisändring hos leverantören).

Resterande del av kursavgiften (2000:-) ska i sin helhet vara betald i halvtid. Fakturor och beställningslänk till träningsprogrammet skickas ut via mail i samband med att vi tilldelar platser.

Träningsprogrammet och vissa delar av kursmaterialet ingår i utbildningen till
Resurshundförare. Läs mer om utbildningen här

Datum:

10/9-21/1 (med möjlighet att senarelägga starten för den som önskar)

Tid:

Inte tidsbunden

Plats:

Online

Kursavgift:

4000:- + träningsprogram från Uneståhl á ca 300:-

Anmälan till kursen ”Mental styrketräning för hundsportare”  görs via formuläret på den här sidan. Fält markerade med en * är obligatoriska. Mina bokningsvillkor hittar du här.