Brukssatsning online

I vår Studiehandledning finner du utförlig info om kursens innehåll och upplägg. Klicka på länken för att  komma till dokumentet (PDF): bruksonline2122_studiehandledning   För dig som redan gått kursen Mer info om vår fortsättningskurs  finner du  i denna PDF-fil: bruksonline_fortsattning