Brukssatsning online

I vår Studiehandledning finner du utförlig info om kursens innehåll och upplägg. Klicka på länken för att  komma till dokumentet (PDF): bruksonline2122_studiehandledning