Sommarläger

Varje sommar arrangeras flera sommarläger på Lyckagård, som ligger på gränsen mellan Halmstad & Falkenberg. Dagarna är i huvudsak praktiskt inriktade och ger möjlighet för träning av moment och helhet inom lydnad, brukslydnad och heelwork to music. Coachningen individanpassas helt utifrån dina förkunskaper och ambitioner, så hundens ålder och meriter är av mindre betydelse.  Även …

Sommarläger Läs mer »