Utbildning för Resurshundförare i privat regi

Bild: JyckenLycce Hundfoto

Nytt för 2022 är att utbildningen för Resurshundförare också erbjuds  i privat regi, vilket gör att du inte behöver få din ansökan godkänd genom din hemkommun. Vi gör vårt urval utifrån ditt personliga brev. Din erfarenhet från arbete med människor väger tungt och dokumenterad erfarenhet från hundträning är meriterande.

Kommande omgång: 31/10-5/5

Lärare:  Sara Andersson (Dogsis) & Jenny Wibäck (Lyckagård AB)
Merparten av utbildningen sker på distans och därutöver har vi sex obligatoriska utbildningsdagar då vi ses i fysisk form. Dessa kan äga rum både vardagar och helg och planeras till följande veckor:
  • Träff 1, vecka 44 eller 45
  • Träff 2, vecka 8 eller 9
  • Träff 3, vecka 15 eller 16
Vi har också några obligatoriska online-möten förlagda vid lunchtid, vardagar. Övrig studietid har du möjlighet att själv planera. En del examinationer genomförs tillsammans med studiekamrater och då bestämmer ni tider inom gruppen. Individuell handledning ges på kontorstid, vardagar.
Plats: Merparten av utbildningen förläggs online och fysiska heldagsträffar sker i Halland och/eller Norra Skåne.
Ansökan och kostnad:
Ansökningsperiod: 21/4-2/9
För info om bokningsvillkor och kostnad, samt ansökningsblankett, klicka här
Besked om tilldelning av platser lämnas senast 30/9.
Mer om upplägget
Utbildningen drivs från en webbplattform. Innehållet är strukturerat i olika teman, samt ett projektarbete. Flera uppgifter genomför du tillsammans med din hund. Examinationsformerna är både muntliga (videomöten) och skriftliga. Du behöver tillgång till dator med ordbehandlingsprogram, samt filmkamera (mobil fungerar utmärkt).
Utbildningen är planerad för 20 h studietid per vecka och i denna tid inryms även en hel del praktisk träning tillsammans med din hund. Uppgifterna erbjuder flexibilitet och det finns därför inga krav på hundens ålder eller förkunskaper.
Ämnen: Hundträning, Pedagogik & Mental träning

Innehållet motsvarar i stort den utbildning vi driver i kommunal regi. Dock är denna utbildning inte CSN-berättigad och den ger inga formella poäng som ger högskolebehörighet. Du får istället ett utbildningsintyg utfärdat av oss som arrangörer (Lyckagård AB & Dogsis).

Boken Starka möten – hundar för hälsa & livsglädje
Den här boken beskriver konceptet i praktiken och utgör en del av kurslitteraturen. Klicka på bilden för att läsa mer.