Utbilda dig till Resurshundförare

Foto: Malin Johansson

Vill du lära dig mer om hur hundar kan fungera som hälsofrämjande resurs i arbete med människor?

Då ska du söka utbildningen till Resurshundförare!

Nästa omgång startar 9/10 och pågår till och med 5/5. 2024. Merparten av utbildningen sker online, med några fysiska träffar i Halland. Sökande från hela landet är välkomna!

 

Vi erbjuder två möjliga sökvägar: 

¤ Sök via Vuxenutildngen/Komvux i din hemkommun*. Om de beviljar din ansökan så blir utbildningsplatsen också CSN-berättigad.

¤ Sök privat eller via din arbetsgivare. Till och med 23/6 erbjuder vi 20% på ordinarie pris. Mer info om detta upplägg finner du här

*Om du tillhör Varbergs kommun, klicka här När du loggat in väljer du ”Gymnasial Vuxenutbildning” och letar där fram utbildningen Resurshundförare. Övriga hänvisas till hemsidan för sin hemkommun. Sök på vuxenutbildning.

 

En närmare presentation av konceptet och dess värdegrund finner du här

Se ett kort inslag från SVT om utbildningen här

Svar på vanliga frågor finner du här

Boken Starka möten – hundar för hälsa & livsglädje

För mer info eller beställning, klicka på bilden!

 

Jennys bakgrund inom området

Utifrån ambitionen att fler människor ska få möjlighet att ta del av den livskvalitet som kan växa fram ur samspelet med  djur, engagerar jag mig kontinuerligt för fortsatt arbete inom detta spännande verksamhetsfält.

 • 2022 – startar projektet Hundar, musik & delaktighet
 • F.o.m. 2022 Utbildningen för Resurshundförare erbjuds även i privat regi i samarbete med Sara Andersson, Dogsis
 • F.o.m. 2020 Driver vuxenutbildning för Resurshundförare, på uppdrag av Varbergs kommun.
 • 2019 Skriver boken Starka möten – hundar för hälsa och livsglädje, i samarbete med Aleskogens Hunddagis, Halmstad.
 • 2014-2018 Driver utbildning för Resurshundförare inom vuxenutbildningen ”Arbete med hund”, Örkelljunga kommun.
 • 2013-2014 Arbetar fram konceptet för vuxenutbildningen ”Arbete med hund” på uppdrag av Örkelljunga kommun.
 • 2010-2013 – universitetsadjunkt vid Malmö Högskola. Inom denna tjänst arbetade jag med kursutveckling och undervisning inom kurserna ”Djur i vård och socialt arbete” samt ”Användning av hund i vård och socialt arbete”.
 • 2010 + 2012-2013, Undervisning och utvecklingsarbete inom Plönningegymnasiets hundinriktning.
 • 2009 + 2011, Gästföreläsare på Halmstad Högskola på temat ”Tränarrollen som resurs”.
 • 2009, ”Projekt Pedadoggen” – min magisteruppsats i handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad.
 • 2008-2010 Studiecirklar på temat ”Härliga hundar” för barn och vuxna med funktionsnedsättning.
 • 2006-2009, Timvikariat på daglig verksamhet som driver hunddagis parallellt med studier i handikappvetenskap.