Föreläsningar

Utöver de alternativ som presenteras nedan kan föreläsningar  skräddarsys utifrån önskemål. En föreläsning kan också kombineras med en kursdag, eller göras om till en workshop med mer utrymme för övningar och gemensamma diskussioner Välkommen med din förfrågan via jenny@lyckagard.se

 

Starka tillsammans – i träning, tävling & tanke.

Föreläsningen bygger på boken med samma titel (utgiven 2017) och handlar om tävlingspsykologi / mental förberedelse för att trivas i tävlingssituationen.

Synen på hunden som en medspelare går som en röd tråd genom föreläsningens olika delar, som bland annat innefattar strategier för att stärka sitt självförtroende, vikten av att hitta meningsfulla mål, samt hantering av prestationsångest och andra negativa tankar. Genom att arbeta med dessa delar i din hundträning så kan du hitta och utveckla styrkor som du får nytta av i andra delar av livet.

 

Hundar som resurs i arbete med människor

En föreläsning om konceptet ”Resurshundförare” där lyckad matchning deltagare-medverkande hund prioriteras, framför tidsmässiga och ekonomiska investeringar i en viss hundindivid.

Ett koncept som skiljer sig från andra hundprojekt inom skola/vård/omsorg och som främjar delaktighet och medbestämmande. Såväl ur ett säkerhetsmässigt- som ett ekonomiskt perspektiv finns det goda argument för att fokusera hundförarens kompetens och bemötande framför intränade färdigheter hos medverkande hundar.

Föreläsningen skräddarsys utifrån målgrupp och kan exempelvis avgränsas till innehållet i min bok,  ”Starka möten – hundar för hälsa och livsglädje”, utgiven 2019.