Djur i arbete med människor

Djur kan utgöra en spännande och mångfacetterad resurs för lärande. För oss som har egna husdjur finns det ett stort utbud av möjligheter för fördjupning och utveckling. Men för en del människor är möjligheterna att ha ett eget djur, eller umgås med djur, väldigt begränsade – ibland till och med obefintliga. Det kan till exempel handla om en person som bor på ett särskilt boende, till följd av ålder eller en funktionsnedsättning.  Samtidigt pekar aktuell forskning på att personer i dessa grupper kan ha särskilt stor behållning av närheten till ett djur. Utifrån ambitionen att fler människor ska få möjlighet att ta del av den livskvalitet som kan växa fram ur samspelet med  djur, engagerar jag mig kontinuerligt för fortsatt arbete inom detta spännande verksamhetsfält.

Ny utbildning för resurshundförare startar i höst!

Vill du lära dig mer om hur hundar kan fungera som hälsofrämjande resurs i arbete med människor? I så fall är du varmt välkommen att söka den CSN-berättigade yrkesutbildningen för Resurshundförare, som startar i oktober 2020. Varbergs kommun är huvudman för utbildningen, men den är öppen för sökande från hela landet och din hemkommun står för kostnaden. Detta förutsätter dock att de godkänner din ansökan och då handläggningstiden kan vara lång är det viktigt att du ansöker i så god tid som möjligt.

Läs mer om kommande utbildningsomgång, datum och ansökningsförfarande här

Läs mer om vad utbildningen kan leda till, samt medverkande hundar här

Läs mer om konceptet och dess värdegrund här

 

Tidigare uppdrag inom detta område

 • 2019 Skriver boken Starka möten – hundar för hälsa och livsglädje, i samarbete med Aleskogens Hunddagis, Halmstad.
 • 2014-2018 Utbildning av resushundförare inom vuxenutubildningen ”Arbete med hund”, Örkelljunga kommun.
 • 2013-2015 Hundassisterad coaching i samarbete med Lotushallen.
 • 2013-2014 Arbetar fram konceptet för vuxenutbildningen ”Arbete med hund” på uppdrag av Örkelljunga kommun.
 • 2014 Gästföreläsare för vårdhundsförare i Jönköpings kommun på temat ”Tränarrollen som resurs”
 • 2010-2013 – universitetsadjunkt vid Malmö Högskola. Inom denna tjänst arbetade jag med kursutveckling och undervisning inom kurserna ”Djur i vård och socialt arbete” samt ”Användning av hund i vård och socialt arbete”.
 • 2013 Gästföreläsare på Realgymnasiet i Lund på temat ”Hund som resurs”
 • 2010 + 2012-2013, Undervisning och utvecklingsarbete inom Plönningegymnasiets hundinriktning.
 • 2009 + 2011, Gästföreläsare på Halmstad Högskola på temat ”Tränarrollen som resurs”.
 • 2009, ”Projekt Pedadoggen” – min magisteruppsats i handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad.
 • 2008-2010 Studiecirklar på temat ”Härliga hundar” för barn och vuxna med funktionsnedsättning.
 • 2006-2009, Timvikariat på daglig verksamhet som driver hunddagis parallellt med studier i handikappvetenskap.

 

Projekt Pedadoggen

Foto: Hasse Norling

Mitt syfte med ”Projekt Pedadoggen” var att testa hundträning som en pedagogisk resurs i Daglig verksamhet. Undersökningen genomfördes tillsammans med en grupp i Halmstad kommun som driver ett hunddagis. Personerna som arbetar i denna grupp har en intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismliknande tillstånd. Hunddagiset är beläget på brukshundklubben i Halmstad och startades upp genom Camilla Svenäng, en god vän, instruktörskollega och träningskompis.

På deltagarnas initiativ gjorde vi en föreställning där träningsresultaten inom freestyle, preparatsök och vanlig sökträning visades upp.
Ett stort tack till alla inblandade för möjligheten att få genomföra projektet tillsammans med er!