Djur i arbete med människor

Djur kan utgöra en spännande och mångfacetterad resurs för lärande. För oss som har egna husdjur finns det ett stort utbud av möjligheter för fördjupning och utveckling. Men för en del människor är möjligheterna att ha ett eget djur, eller umgås med djur, väldigt begränsade – ibland till och med obefintliga. Det kan till exempel handla om en person som bor på ett särskilt boende, till följd av ålder eller en funktionsnedsättning.  Samtidigt pekar aktuell forskning på att personer i dessa grupper kan ha särskilt stor behållning av närheten till ett djur. Utifrån ambitionen att fler människor ska få möjlighet att ta del av den livskvalitet som kan växa fram ur samspelet med  djur, engagerar jag mig kontinuerligt för fortsatt arbete inom detta spännande verksamhetsfält.

 

Färdigt utbildningkoncept

Under 2014-2018 hade jag förmånen att skapa och driva utbildningskonceptet ”Resurshundförare” på uppdrag av Örkelljunga Kommun. Utbildningen var CSN-berättigad och öppen från sökande från hela landet. Eleverna fanns i åldersspannet 19-64 och flera olika yrkesgrupper var representerade. Intresset var mycket stort inför varje år, men tyvärr fick utbildningen läggas vilande på grund av politikska beslut om nedskärningar. Konceptet finns kvar och jag har god förhoppning om att det kommer drivas vidare i annan regi. Vid intresse får du gärna kontakta mig via jenny@lyckagard.se  Jag är också öppen för att skräddarsy lösningar för enskilda företag, skolor eller organisationer.

Läs mer om konceptet och dess värdegrund här

 

”Tänk att få hålla något levande igen”. – Man som drabbats av hjärnskada efter en trafikolycka.

Tidigare uppdrag inom detta område

 • 2019 Skriver boken Starka möten – hundar för hälsa och livsglädje, i samarbete med Aleskogens Hunddagis, Halmstad.
 • 2014-2018 Utbildning av resushundförare inom vuxenutubildningen ”Arbete med hund”, Örkelljunga kommun.
 • 2013-2015 Hundassisterad coaching i samarbete med Lotushallen.
 • 2013-2014 Arbetar fram konceptet för vuxenutbildningen ”Arbete med hund” på uppdrag av Örkelljunga kommun.
 • 2014 Gästföreläsare för vårdhundsförare i Jönköpings kommun på temat ”Tränarrollen som resurs”
 • 2010-2013 – universitetsadjunkt vid Malmö Högskola. Inom denna tjänst arbetade jag med kursutveckling och undervisning inom kurserna ”Djur i vård och socialt arbete” samt ”Användning av hund i vård och socialt arbete”.
 • 2013 Gästföreläsare på Realgymnasiet i Lund på temat ”Hund som resurs”
 • 2010 + 2012-2013, Undervisning och utvecklingsarbete inom Plönningegymnasiets hundinriktning.
 • 2009 + 2011, Gästföreläsare på Halmstad Högskola på temat ”Tränarrollen som resurs”.
 • 2009, ”Projekt Pedadoggen” – min magisteruppsats i handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad.
 • 2008-2010 Studiecirklar på temat ”Härliga hundar” för barn och vuxna med funktionsnedsättning.
 • 2006-2009, Timvikariat på daglig verksamhet som driver hunddagis parallellt med studier i handikappvetenskap.

 

 

Projekt Pedadoggen

Foto: Hasse Norling

Mitt syfte med ”Projekt Pedadoggen” var att testa hundträning som en pedagogisk resurs i Daglig verksamhet. Undersökningen genomfördes tillsammans med en grupp i Halmstad kommun som driver ett hunddagis. Personerna som arbetar i denna grupp har en intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismliknande tillstånd. Hunddagiset är beläget på brukshundklubben i Halmstad och startades upp genom Camilla Svenäng, en god vän, instruktörskollega och träningskompis.

På deltagarnas initiativ gjorde vi en föreställning där träningsresultaten inom freestyle, preparatsök och vanlig sökträning visades upp.
Ett stort tack till alla inblandade för möjligheten att få genomföra projektet tillsammans med er!